LEICA GEOSYSTEMS SERVIS

Transferujte vaše podatke brže nego ikada do sada

Lako, brzo i sigurno do optimalne produktivnosti

Izvršite transfer podataka između terena i kancelarije uz pomoć Leica Exchange servisa. Leica Exchange servis omogućava neograničen broj razmena za neograničen broj korisnika.

Vaši benefiti:

 • Jednostavan za korišćenje
 • Trenutno obaveštavanje
 • Integrisano u merni proces
 • Bez ikakvih ograničenja
 • Terensko i kancelarijsko rešenje

Sve što vam treba je:

 • Pretplata na Leica Exchange servis
 • myWorld @ Leica Geosystems nalog za administriranje korisnika
 • Leica Captivate ili SmartWorx Viva aktivacija
 • Leica Infinity PC softver

Korisnicima na raspolaganju su više nivoa Leica Exchange servisa:

 • Basic
 • Standard
 • Professional
 • Enterprise

Svi nivoi obezbeđuju iste funkcionalnosti.

Da odmah započnete sa korišćenjem prijavite se za probni nalog preko opcije myTrustedServices na myWorld portalu.

Kontroleri sa konekcijom na Internet
Sa integrisanim WiFi i/ili 3.5G modulom (GSM/GPRS/UMTS), vaš Leica CS20/Leica CS15 kontroler i Leica CS35 tablet se povezuju direktno na internet I omogućavaju slanje I preuzimanje podataka direktno na terenu koristeći Exchange servis.

Integracija sa PC softverom
Infinity se direktno integriše sa Exchange servisom. Jednostavno selektujte podatke sa vašeg računara, memorijskog uređaja ili mreže i pošaljite ih direktno bilo kojoj ekipi na terenu ili u kancelariji. Radite direktno sa podacima bez ograničenja u pogledu veličine fajlova. Protok podataka je savršeno optimizovan zahvaljujući integrisanom rešenju koje se ne bazira na kompleksnim ftp sistemima ili ograničenim e-mail sistemima.

Integracija sa terenskim softverom
Razmena podataka je integrisana u okviru Leica Captivate i Leica SmartWorx Viva softvera i omogućava vam rad sa objektima a ne sa individualnim fajlovima. Odmah po prijavljivanju preko sigurne konekcije vi ste obavešteni o podacima koji su vam poslati, a takođe možete I poslati vaše terenske podatke nazad u kancelariju…i sve to iz terenskog softvera.

Slanje i prijem podataka na terenu
Jednostavno povežite vaš Leica Nova MS60/Leica Nova TS60 i Leica Viva TS16 na mobilni telefon preko Bluetooth® ili WLAN bežične veze na internet i preuzmite ili pošaljite podatke koristeći Leica Exchange servis.

Ekspertska pomoć na terenu

Jednostavno pritisnite dugme da aktivirate daljinsku podršku na terenu

Sa Leica Active Assist servisom možete povećati vašu produktivnost zahvaljujući savremenoj IT infrastrukturi. Samo to ipak neće biti dovoljno ako vaši podaci nisu sigurni i zaštićeni. To je razlog zašto Leica Geosystems integriše najviši nivo bezbednosti u okviru svojih Leica Geosystems Trusted Servisa. Zajedno sa tim vi profitirate zahvaljujući boljoj produktivnosti kao i zhvaljujući maksimalnoj sigurnosti podataka.

Stručna pomoć uvek pri ruci

Zamislite da ste na terenu i imate problem koji vas sprečava da završite posao. Možete da pozovete lokalnu podršku ali imate problem da objasnite u čemu je tačno problem. Jednostavnim pritiskom na dugme u terenskom softveru na vašem instrumentu možete aktivirati Leica Active Assist servis i vaš inženjer tehničke podrške može bezbedno pristupiti vašem uređaju i videti isto ono što i vi vidite na ekranu. Pritiskanjem komandi umesto vas inženjer tehničke podrške će rešiti problem a vi možete nastaviti sa radom u najkraćem roku.

Na ovaj način bićete maksimalno efikasni u radu i sigurni da će svaki problem, u slučaju da se pojavi ponovo, biti veoma brzo rešen.

Vaši benefiti:

 • Jednostavno za korišćenje
 • Pomoć je uvek na raspolaganju
 • Bolja produktivnost
 • Maksimalna sigurnost

Kontroleri sa Internet konekcijom
Sa integrisanim WiFi i/ili 3.5G modulom (GSM/GPRS/UMTS), naši Leica CS20 / Leica CS15 kontroleri se konektuju direktno na internet I obezbeđuju korišćenje Active Assist servisa.

Leica GeoMoS Now – monitoring servis

Kreirajte vaš sopstveni web-sajt 
Leica GeoMoS Now! je web-bazirana aplikacija koja obezbeđuje potpuni, neograničeni pristup podacima monitoring projekata preko bilo kog web-baziranog uređaja. Podaci su trenutno raspoloživi a od korisnika se ne zahteva nikakvo prethodno znanje o kreiranju web-sajtova. Intuitivni i jednostavni alati za konfigurisanje pojednostavljuju kreiranje web stranica. Upravljanje, analiza i distribucija ključnih informacija je moguće već nakon jedne jednostavne procedure podešavanja. Korišćenje podataka u realnom vremenu, rana detekcija i brza reakcija može sprečiti potencijalne probleme pre nego što oni nastanu i na taj način značajno umanjiti rizik i troškove.

Fleksibilan i bezbedan korisnički pristup 
GeoMoS Now! vam daje potpunu kontrolu bezbednosti sistema jer omogućava individualno dodeljivanje korisničkih prava i pristupa. Leica GeoMoS Now! pojednostavljuje razmenu informacija između korisnika i monitoring projekata. Različitim prikazom monitoring podataka zadovoljavaju se potrebe različitih korisnika kao što su inženjeri, eksperti ili menadžeri.

Vizuelizacija u realnom vremenu 
Raspolažite tačnim i ažurnim pregledom projekta korišćenjem različitih tipova mapa, grafika, slika, tabela automatskih izveštaja i deformacionih skenova. Obogatite geodetska i geotehnička merenja sa GIS shape-fajlovima i rasterskim podacima. GeoMoS Now! podržava standardne industrijske formate georeferenciranih podloga tako da korisnici mogu podesiti prikaz korišćenjem dodatnih slojeva podataka.

Leica GeoMoS Now! Pratite i razmenjujte monitoring podatke u realnom vremenu putem obezbeđenog, kastomizovanog web-sajta.

• Obezbedite potpunu kontrolu nad vašim monitoring podacima putem bilo kog web-baziranog uređaja
• Proveravajte grafike, slike, mape, tabele i izveštaje bilo kad i bilo gde
• Donesite brze i argumentovane odluke na osnovu podataka u realnom vremenu
• Jedna jednostavna procedura podešavanja omogućava automatsku analizu i distribuciju podataka
• Specificirajte nivoe korisničkog pristupa i autorizacije
• Čuvajte vaše podatke na bezbedan način, lokalno ili u Cloud servisu
• Jednostavna integracija sa postojećim Leica GeoMoS projektima

GeoMoS Now! Survey Edition
Za sve geodetske i inženjerske kompanije Leica GeoMoS Now! Survey Edition nudi jednostavno rešenje za menadžment deformacionih merenja u standardnim geodetskim projektima. GeoMoS Now! Survey Edition omogućava obradu terenskih monitoring merenja koristeći Cloud tehnologiju za jednostavno učitavanje koordinata, procesiranje i vizuelizaciju deformacionih rezultata kao i pristup bilo kom postojećem ili prethodnom geodetskom projektu.

Razmena rezultata sa ostalim stručnjacima i rukovodiocima projekta u realnom vremenu koristeći bilo koji web-bazirani uređaj. Jednostavan uvoz fajlova direktno u GeoMoS Now! je sve što je potrebno za početak procesa monitoringa i korišćenja svih funkcionalnosti GeoMoS Now! servisa.

To je trenutno najbrže i najefikasnije rešenje na tržištu za prikupljanje, obradu i distribuciju monitoring informacija koristeći totalne stanice i nivelire.

VEKOM SERVIS

Tehnička ispravnost opreme uz kompetenciju operatera je najbitniji faktor za njenu bezbednu, uspešnu i kvalitetnu primenu pri izvođenju svakodnevnih poslova.
U skladu sa tim, svi korišćeni instrumenti kao i prateća oprema treba da se prate i održavaju sa aspekta pravilnog funkcionisanja. Da bi upotpunio portfolio svojih usluga, Vekom korisnicima pruža širok spektar tehničke podrške hardvera i softvera za geodetske instrumente i opremu proizvođača Leica Geosystems AG iz Švajcarske.

Već više od jedne decenije Vekom poseduje autorizovani servis geodetskih instrumenata i opreme od strane Leica Geosystems AG iz Švajcarske, svetskog lidera u proizvodnji sistema za prikupljanje, analizu , obradu i prezentaciju geoprostornih informacija. Kao takav, Vekom servis jedini u Srbiji omogućava svojim korisnicima usluge održavanja i servisiranja geodetskih instrumenata najsavremenijom opremom, kvalifikovanim i kompetentnim osobljem i po standardima fabrike Leica.

Politika servisa Vekom je da, u skladu sa inovacijama koje predstavlja Leica, šalje zaposlene na obuke i usavršavanja, kako bi se korisnicima pružale usluge u skladu sa njihovim potrebama kao i u skladu sa tehnološkim razvojem koji prati proizvodnju geodetskih instrumenata.

Servis je uređen i opremljen tehničkim rešenjima po ugledu na radna servisna mesta u fabrici, što omogućava obavljanje kompletne dijagnostike i servisiranja instrumenata, koji su  podržanim servisnim softverskim procedurama, propisanim od matičnog servisa Leica.

Korisnicima na usluzi

Vekom servis raspolaže rezervnim delovima za sve tipove Leica instrumenata, što omogućava da korisnici u najkraćem mogućem vremenskom roku dobiju rešenja uz izuzetnu sigurnost i kvalitet obavljenih usluga.

Zahvaljujući takvoj organizaciji, svakom korisniku je na raspolaganju da na jednom mestu vidi opremu, dobije stručni savet, kupi opremu, i u svakom trenutku dobije tehničku podršku u smislu servisiranja i održavanja. Profesionalnost usluga koje pruža Vekom servis se oslanja na sledeće principe:

 • ne šalju se instrumenti zbog potrebe servisiranja u inostranstvo,
 • instrument je veoma kratko vreme van upotrebe,
 • moguće je dobijanje na korišćenje zamenskog instrumenta dok se ne realizuje servis oštećenog,
 • maksimalno su umanjeni prateći troškovi korisnika.

Zahtev za uslugu servisiranja, možete nam uputiti telefonom, putem elektronske pošte ili lično.

VEKOM PODRŠKA

Trenutni pristup Svetu Znanja

Povezani. Bilo gde. Bilo kad.

Uspeh vašeg biznisa leži na dve vredne investicije: vašeg ljudstva i vaše opreme. Leica Geosystems informacioni portal myWorld obezbeđuje trenutni pristup znanju i informacijama koje će i vaše ljudstvo i vašu opremu održavati informisane i maksimalno operativne. Ljudstvo je ključno za uspeh svake kompanije. myWorld nudi najnovije informacije u vezi sa treningom i podrške koje će poboljšati poverenje i kompetentnost optimizujući znanje vaših zaposlenih i dozvoljavajući im da ostvare svoj pun potencijal.

myWorld obezbeđuje 24/7 pristup svim informacijama zahtevanim za aktivno upravljanje vašom opremom.

Detaljne informacije o svim proizvodima i njihovoj servisnoj istoriji pomažu u održavanju i istovremeno omogućavaju maksimalnu efikasnost i produktivnost.

myProducts

Najnovije informacije o vašim proizvodima.

 • Pogledajte Detaljne informacije o vašim proizvodima (kupljene opcije, CCP, itd.).
 • Najnovija dokumentacija.
 • Izvršite automatsko online učitavanje novog softvera

myService

Iskoristite myWorld detaljne servisne zapise za bolje planiranje angažovanja vaše opreme.

 • Pregled kompletne servisne istorije vaših proizvoda.
 • Trenutni pristup statusu vaših proizvoda na servisu.

mySupport
Profesionalna podrška omogućava održavanje maksimalne produktivnosti.

 • Pregled kompletne istorije podrške.
 • Uputite online zahtev za podršku na koji će biti odgovoreno u najkraćem roku od strane iskusnih profesionalaca.

myTraining
Poboljšajte vaše znanje i produktivnost.

 • Iskoristite benefite online trening materijala kao i online registracije za newsletters, lokalne seminare i trening kurseve.
 • Budite u toku sa najnovijim informacijama o vašim proizvodima.

myTrustedServices
Omogućava upravljanje vašim nalozima za Leica Trusted Servise.

 • Upravljajte vašim Leica Exchange korisnicima, i pratite informacije o količini prenetih podataka
 • Dodajte i pratite vaše Leica Exchange i GeoMoS Now! naloge

Naša posvećenost. Vaš izbor.

Širok izbor Leica Geosystems paketa podrške i profesionalnih servisa je pažljivo organizovan u okviru serije Paketa Korisničke Podrške (CCP). Ovi paketi omogućavaju korisnicima da veoma lako izaberu tip podrške servisa koji najbolje odgovara njihovim zahtevima i budžetu.

Kada izaberete CCP paket, možete iskoristiti sve benefite koje pruža:

 • održavanje i garancija koji će osigurati da vaša oprema uvek bude u ispravnom stanju,
 • radi bez problema i minimum zastoja u radu.
 • raspoloživost tehničke podrške preko telefona, bez dodatnih troškova,
 • obezbeđenu produktivnost vašeg osoblja, omogućavajući im da dobiju profesionalni savet kada je to najpotrebnije.

Kao korisnik Leica Geosystems Customer Care Package, vi uživate u sigurnosti naših Globalnih Komponenata, u kombinaciji sa Lokalnim benefitima.

Paketi Korisničke podrške se realizuju putem globalne mreže profesionalnih inženjera, podrške i servisnih  tehničara, a raspoloživi su za totalne stanice, GNSS proizvode, digitalne nivelire i kontrolere, kao za HDS proizvode i softver.

Paketi Korisničke podrške
Izborom nekih od pet različitih Paketa podrške bićete sigurni da dobijate paket koji najbolje odgovara vašim zahtevima i budžetu. Od Basic do Gold paketa , Leica Geosystems ima odgovarajući CCP za vaš biznis.

CCP – paketi su raspoloživi za različiti period

Korisnička podrška

Iskoristite prednosti direktnog telefonskog i online pristupa mreži profesionalne podrške, koja će raditi sa vama na rešavanju bilo kog problema koji se može pojaviti, bilo da je u pitanju operativno pitanje, konfigurisanje instrumenta ili generalni savet. Zahtev za podršku može biti upućen online 24 časa dnevno.

Održavanje softvera

Najnovija softverska poboljšanja i nove funkcionalnosti čine vaš instrument sposobnim za maksimalnu produktivnost.

Održavanje hardvera

Periodično preventivno održavanje, sprovedeno od strane iskusnih tehničara:

 • minimizuje popravke
 • minimizuje zastoje u radu
 • obezbeđuje pouzdan rad instrumenta.

Kompletna servisna istorija pomaže vašem instrumentu da zadrži svoju buduću prodajnu cenu na tržištu.

Produžena garancija

Leica Geosystems geodetski instrumenti dolaze sa standardnom jednogodišnjom garancijom. To može biti produženo  do maksimalno tri godine, uz pokrivanje troškova popravke i rezervnih delova. Produžena garancija obezbeđuje dodatnu sigurnost jer neplanirani troškovi u budućnosti mogu biti izbegnuti.

Lokalni benefiti

Svaki lokalni distributer proširuje standardne Pakete Korisničke Podrške sa lokalnim resursima, distributivnom mrežom, lokalnim jezikom i poznavanjem lokalnih metoda.

Pravo partnertstvo

Naša posvećenost. Vaš uspeh.

Odnos koji Leica Geosystems ima sa svojim korisnicima može biti definisan u jednoj reči: Partnerstvo. I to je naša posvećenost vama, pravo partnerstvo koje uključuje potpunu Active Customer Care i servise širom sveta, bilo kad i bilo gde.

Naš posao, kao vašeg pouzdanog partnera, je da pokrijemo sve uglove:

 • da obezbedimo brzu i laku komunikaciju između ekipa na terenu i iskusnih eksperata
 • da vas i vaše proizvode održavamo up-to-date,
 • da razumemo vaše zahteve i predvidimo vaše potrebe.

Leica Active Customer Care je jedan od najsveobuhvatnijih servisa usluge i podrške mrežama u svetu. To nam omogućava da budemo bliže našim klijentima, radeći zajedno na rešavanju problema i planiranju još boljih proizvodnih rešenja za budućnost. To je naša obaveza za vaš uspeh.

Korisnička podrška

Leica Geosystems korisnici mogu iskoristiti benefite podrške širom sveta koja uključuje:

 • telefonski poziv,
 • web-baziranu podršku,
 • informativne seminare,
 • prilagođene treninge i
 • konsultantske servise.

Vaše osoblje može koristiti sve prednosti direktnog pristupa našoj mreži profesionalne podrške i dobiti ekspertski savet u cilju pouzdanog i produktivnog rada.

Tehnički servis

Leica Geosystems nudi širok rang tehničkih servisa, sprovedenih od strane visokokvalifikovanih tehničara koji koriste profesionalne alate. Korisnicima je na raspolaganju  nekoliko različitih nivoa održavanja u zavisnosti od proizvoda i potreba. Troškovi servisa i zastoji u radu mogu biti značajno redukovani kroz periodično preventivno održavanje, a vi ćete tako imati vašu opremu uvek u dobrom stanju. Široka servisna ponuda uključuje izdavanje sertifikata,  popravke i nadogradnju proizvoda.

 

Moćna i gusta mreža Servisa

270 servisnih centara u 79 zemalja je raspoloživo od strane Leica Geosystems ili sertifikovanih lokalnih partnera čiji su tehničari obučeni od strane Leica Geosystems. Svi servisni centri su redovno kontrolisani, resertifikovani, i operišu sa istim profesionalnim alatima i opremom propisanim od strane Leica Geosystems.

Paketi Korisničke Podrške – Customer Care Packages

Leica Geosystems Paketi Korisničke Podrške vam obezbeđuju da dobijete maksimalnu vrednost iz vaše investicije. Kada kupite CCP od Leica Geosystems, vi trenutno počinjete da koristite sve benefite naše globalne mreže profesionalne podrške i servisa. Izborom nekih od pet različitih Paketa podrške bićete sigurni da dobijate paket koji najbolje odgovara vašim zahtevima i budžetu. Od Basic do Gold paketa, Leica Geosystems ima pravi Paket Korisničke Podrške za vas.

myWorld @ Leica Geosystems

Leica Geosystems informacioni portal vam pruža sve informacije na dohvat ruke. myWorld obezbeđuje trenutni pristup informacijama koje vam pomažu da vašu opremu održavate u vrhunskom stanju za maksimalnu vrednost i efikasnost. myWorld takođe obezbeđuje vašem osoblju trening i podršku u cilju postizanja najboljih performansi i produktivnosti.